Polipark Marka Tescil hizmetleriKanada ve Amerika'da marka tescil işlemlerinizde Polipark hizmetinizde...


Kuzey Amerika'ya yönelik her türlü girişiminizin ilk ayağı olacak olan marka tescil ve patent başvurularınızın en efektif biçimde başlatılması ve sonuçlandırılmasında ilk başvuru noktanızdır.
İhracatın desteklenmesi politikası çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından teşvik kapsamı içine alınan marka tescil işlemleriniz Polipark'ın uzman kadrosu tarafından mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılarak teşvik programından sorunsuz olarak faydalanmanız için tüm evraklar eksiksiz olarak tarafınıza sunulacaktır.
Kanada ve Amerika Birleşik devletleri sınırları içerisinde marka tescil işlemleri ile ilgili kampanyamızın detayları lütfen firmamızla temas kurunuz.

TICARI MARKA

Ticari marka bir kisinin/isletmenin mal ve hizmetlerinin diğerlerinden ayrılmasını sağlayan kelime, sembol ya da sekildir.
• Ticari marka hakları, mal ve hizmetlerin Kanada’da kullanılması yoluyla ya da tescil yoluyla elde edilir. Kanada’da ticari markaların korunması için tescil zorunluluğu olmamasına rağmen korumayı Kanada çapında garanti altına almak için tescil ettirmek önemli bir husustur.
• Ticari markalar su hususların olmadığı durumlarda tescil edilebilir:

  1.  Hayatta olan ya da son 30 yıl içerisinde vefat etmis bir kisinin adı ya da soyadı olan markalar
  2.  Ingilizce veya Fransızca dilinde açık ya da dolaylı bir biçimde malın/hizmetin vasıf veya kalitesini belirten; malın/hizmetin üretiminde çalısanlara ait karakteristik bilgi içeren; mense belirten markalar ile bu hususlarda halkı yanıltacak markalar
  3.  Mal/hizmet için Ingilizce ya da Fransızca dillerinde kullanılan isim olan markalar
  4.  Tescilli bir markaya ayırt edilemeyecek kadar benzer markalar
  5.  Kullanılması yasak markalar

• Kanada, Paris Sözlesmesi (Paris Convention) ile Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlasmasını (General Agreement on Tariffs and Trade) imzalayan ülkeler arasındadır. Aynı zamanda NAFTA anlasması üyesidir. Ancak Nis Anlasması (Nice Agreement), Madrid Protokolü (Madrid Protocol) ve Marka Kanunu Anlasmasını (Trademark Law Treaty) imzalayan ülkelerden biri değildir.
• Kanada’da marka tescili Ticari Markalar Yasasına (Trade-marks Act) göre düzenlenmekte olup bir markanın tescil hakkı o markayı ilk kullanana ait olmaktadır.
• Marka tescil basvurusu, markanın mense ülkesinde yapılmıssa ve bu ülke Paris Sözlesmesine ya da Dünya Ticaret Örgütüne üye ülkelerden biri ise ilk basvurunun yapıldığı tarihten itibaren altı ay içerisinde Kanada’da da marka tesciline basvurulması hususunda rüçhan hakkı doğar.
• Marka tescil basvuruları Kanada Fikri Mülkiyetler Ofisi (Canada Intellectual Property Office) tarafından denetlenmektedir. Sadece Kanada marka vekilleri tescil basvurusu sahiplerini Kanada Fikri Mülkiyetler Ofisi karsısında temsil edebilirler.
• Markanın, tescilli markanın ya da marka tescili basvurusunun markanın ayırt edici karakterinin değismemesi kosulu ile devri mümkün bulunmaktadır.
• Tescilli marka 15 yılda bir sayısız defa yenilenebilmektedir.

PATENT
Patent, federal devlet tarafından Patent Yasasında (Patent Act) belirtilen kıstaslara uyan buluslara verilmekte olup patent sahibinin bulusun baskaları tarafından üretilmesini, kullanılmasını veya satılmasını engellemesi amacıyla kullanılmaktadır.
• Patentler sadece belli buluslara (makinalar, teknik süreçler vs.) verilmektedir.
• Bir bulusun patent alabilmesi için kullanıslı ve yenilikçi olması gerekmektedir. Buluşun patent basvurusu yapılmadan önce kamuya çesitli yollarla ifsa edilmesi patent alınmasına engel olmaktadır. Ancak ifsa eylemi mucit ya da mucitten bilgi edinen bir kisi tarafından yapıldıysa ve basvuru ifsadan sonraki bir yıllık süre içinde gerçeklestirildiyse patent alımında engel bulunmamaktadır.
• Aynı bulus için birden fazla kisinin patent basvurusunda bulunması halinde basvuruyu önce yapmıs olan mucitin patent hakkı bulunmaktadır.
• Kanada, Paris Sözlesmesi (Paris Convention) ile Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlasmasını (General Agreement on Tariffs and Trade) imzalayan ülkeler arasındadır. Söz konusu sözlesme ve anlasmayı imzalayan diğer ülkelerin herhangi birinde bir patentin verilmesi için yetkili mercilere basvuranlar, basvuru tarihinden itibaren on iki ay süreyle patent belgesi almak için Kanada'da basvuru yapma konusunda, rüçhan hakkından yararlanırlar.
• Kanada aynı zamanda NAFTA, Budapeste Anlasması (Budapest Treaty) ve Patent Isbirliği Anlasmasını (Patent Co-operation Treaty/PCT) imzalayan ülkeler arasında yer almaktadır. Uluslararası bir PCT basvurusunda anlasma gereği basvuran kisi Kanada ulusal sistemine dahil edilir.
• Patent basvurusunda bulus ayrıntılı olarak anlatılmalıdır. Bulusu daha önceki buluslardan ayıran özellikler, bulusun getirdiği yenilik ortaya konmalıdır.
• Patent basvuruları Kanada Fikri Mülkiyetler Ofisinin (Canada Intellectual Property Office) denetimine tabidir. Denetim basvurunun yapılmasından sonraki bes yıllık süre içerisinde gerçeklestirilmelidir. Sadece Kanada patent vekilleri patent basvurusu sahiplerini Kanada Fikri Mülkiyetler Ofisi karsısında temsil edebilirler.
• Bir bulus, patent basvurusu ve patent devredilebilir ya da kullanmak isteyenlere lisansla verilebilir.
• 30 Eylül 1989 tarihinden sonra yapılmıs patent basvuruları gerekli harçların ödenmesi suretiyle basvuru tarihinden sonraki 20 yıllık süre zarfında geçerli olmaktadır.


ENDÜSTRİYEL TASARIM

• Kanada’da Endüstriyel Tasarım Yasası (Industrial Design Act) ile düzenlenen endüstriyel tasarım tescilleri faydalı bir ürünün estetik özelliklerini korumaktadır. Tasarımın tescillenebilir olması için orijinal bir sekil, biçim, doku veya süsleme içermesi gerekmektedir.
• Kanada, Paris Sözlesmesi (Paris Convention) ile Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlasmasını (General Agreement on Tariffs and Trade) imzalayan ülkeler arasında olup aynı zamanda NAFTA üyesidir. Söz konusu sözlesme ve anlasmayı imzalayan diğer ülkelerin herhangi birinde bir endüstriyel tasarım tescili için yetkili mercilere basvuranlar, basvuru tarihinden itibaren altı ay süreyle endüstriyel tasarım tescili almak için Kanada'da basvuru yapma konusunda, rüçhan hakkından yararlanırlar. Kanada’dan basvurularda ise ürünün satılmasından, tanıtılmasından sonraki bir yıllık süre içerisinde tescil için basvurulması gerekmektedir.
• Endüstriyel tasarım tescil basvuruları Kanada Fikri Mülkiyetler Ofisi (Canada Intellectual Property Office) tarafından incelenmektedir.
• Endüstriyel tasarım, tescilli endüstriyel tasarım ve tescil basvuruları devredilebilir ya da kullanmak isteyenlere lisansla verilebilir. Bu islemlerin Kanada Fikri Mülkiyetler Ofisine kaydettirilmesi gerekmektedir.
• Endüstriyel tasarımlar 5 yıllık bir süre için tescillenir. Bu sürenin sonunda bir defalığına mahsus olmak üzere 5 yıl daha yenilenebilir.