Ihracat destekleri

Ekonomi Bakanlığı destekleri

Yurtdışı Pazar Araştırma Desteği: 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliği’n 5. maddesi uyarınca sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurtdışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler yüzde 70 oranında destekleniyor. Firmalar yurtdışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 7 bin 500 dolar destek alabiliyor. Bir şirketin bir takvim yılı içinde gerçekleştirdiği en fazla 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi destekleniyor. Pazar araştırması yapan en fazla iki şirket çalışanının ulaşım, konaklama ücretleri belirli kriterler çerçevesinde karşılanıyor. Yurtdışı pazar araştırması gezisi için ayrılan süre en az iki, yol hariç en fazla 10 gün olabiliyor. Bu destekten yararlanmak için istenen belgelerle birlikte geziden sonra en geç altı ay içinde Ekonomi Bakanlığı’na (İhracat Genel Müdürlüğü) ya da Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine başvurmak gerekiyor.

Yurtdışı Marka ve Tanıtım Desteği: Ekonomi Bakanlığı 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile yurtdışındaki markalaşma ve tanıtım faaliyetlerini destekliyor. Yurtdışında mağaza, ofis, showroom veya reyonu olan şirketler bu destekten yararlanabiliyor. Desteğin kapsamı geniş. Yurtdışında gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yüzde 60 oranında ve her bir ülke için yıllık en fazla 150 bin dolara kadar destekleniyor. Şirketlerin yurtiçi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurtdışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, yüzde 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin dolar hibe alabiliyor. Destek kapsamında kira yardımı almak da mümkün. Yurtdışında açılan mağazaların en fazla 120 bin dolarlık kirası, ofis, showroom, depo veya reyonların ise 100 bin dolarlık kirası destekleniyor.

Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteği: İhracata yeni başlamak ya da ihracat potansiyellerini güçlendirmek isteyenlerin fuarlara katılımı da önemli. Hem yurtiçi hem de yurtdışı fuarlara katılıma Ekonomi Bakanlığı’nın desteği var. 2009/5 Sayılı Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ’de bu destekler tanımlanmış. Bakanlıkça belirlenerek yurtdışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlara, firmaların bireysel katılmaları durumunda, masraflarının yüzde 50’si 15 bin doları geçmemek üzere firmaya ödeniyor. Bu masraflar arasında katılımcının nakliye ve stant harcamaları, fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası ile katılımcıların stantlarında görevlendireceği en fazla iki temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım ücretleri var. Fuara katılımdan en geç üç ay içinde ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine müracaat edilerek destek alınabiliyor